2016-06-03

Status Prawny

Przedszkole nr 8  Krasnala Hałabały w Ostrowie Wielkopolskim jest placówką oświatową działającą jako jednostka budżetowa i działa na podstawie:

1.  Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198).
2.  Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. PRAWO OŚWIATOWE (Dz. U. z 2017 r. poz. 59).
3.  Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. PRZEPISY  WPROWADZAJĄCE USTAWĘ PRAWO OŚWIATOWE                            (Dz. U. z 2017 r. poz.60)
4.  Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r.  (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526 ze zmianami).
5.  Aktu założycielskiego Publicznego Przedszkola nr 8 w Ostrowie Wielkopolskim
6.  Statutu Przedszkola nr 8 w Ostrowie Wielkopolskim. Na podstawie Uchwały Rady Pedagogicznej nr 6/2019 z dnia 11 września 2019 roku.
7. Nadanie Numeru Identyfikacji Podatkowej  -  NIP
8. Zaświadczenie o numerze idetyfikacyjnym  - REGON

Załączniki

  akt założycielski.JPG 9,29 MB (jpg) szczegóły pobierz
  NIP.jpg 503,74 KB (jpg) szczegóły pobierz
  REGON.jpg 1,3 MB (jpg) szczegóły pobierz
  D19910425Lj_Ustawa ... oświaty.pdf 1,5 MB (pdf) szczegóły pobierz
  D20170059Lj_Prawo oświatowe.pdf 1,56 MB (pdf) szczegóły pobierz
  D20170060Lj_Przepis...światowe.pdf 1,89 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Konwencja o prawach dziecka.pdf 1,87 MB (pdf) szczegóły pobierz
  STATUT PRZEDSZKOLA 2019.pdf 784,51 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się