2016-06-03

Promocja Przedszkola

Przedszkole Nr 8 w Ostrowie Wielkopolskim   Krasnala  Hałabały funkcjonuje od 1968 roku. Mieści się w przyjemnym, zielonym, parkowym otoczeniu na ul. Al. J. Słowackiego 4.
Cieszy się dobrą opinią wśród społeczności lokalnej.

Do przedszkola uczęszcza 125 dzieci do 5 - oddziałów.
Godziny funkcjonowania przedszkola tj. 6.00 - 17.00 godziny te są akceptowane przez rodziców.

Oprócz zajęć codziennych wynikających z podstaw programowych w  Przedszkolu Nr 8 dodatkowo realizuje się:

1) nieodpłatne zajęcia z języka angielskiego,
2) nieodpłatne zajęcia na kółku komputerowym,
3) nieodpłatne zajęcia gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej z elementami rytmiki
4) nieodpłatne zajęcia logopedyczne
5) nieodpłatne zajęcia  arteterapii z plastyką,
6) cykl spotkań z psychologiem, konsultacje indywidualne dla rodziców,
7) udział w konkursach lokalnych i ogólnopolskich (prace plastyczne),
8) udział w olimpiadach sportowych,
9) udział dzieci w przedstawieniach teatralnych kaliskiego Teatru im. W. Bogusławskiego, tworzenie wspólnie z aktorami małych form scenicznych,
10) udział w wycieczkach
11) organizowanie corocznych międzyprzedszkolnych konkursów plastycznych 
 

 

 

 

Załączniki

  Promocja przedszkola - 2018-1.pdf 235,6 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Hymn Przedszkola.pdf 210,9 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Rozkład dnia.pdf 157,9 KB (pdf) szczegóły pobierz

Galeria

Obraz: 1.jpg
1.jpg

Iwona Dudek
 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się