2016-06-02

Rejestr Umów Publicznego Przedszkola nr 8

Rejestr umów prowadzony jest na podstawie Zarządzenie Nr 762/VII/2015 Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 29.12.2015 r. w sprawie wprowadzenia w jednostkach budżetowych Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski elektronicznego rejestru umów zawieranych przez te jednostki.

 

 

Podmiot umowy

Przedmiot umowy

Nr umowy i data zawarcia

Czas obowiązywania

Strony umowy

1

OZC

Umowa kompleksowa sprzedaży ciepła oraz świadczenia usług przesyłu i dystrybucji ciepła

Umowa nr 120/04/2017 zawarta w dniu 30.12.2017

 

czas nieokreślony

Ostrowski Zakład Ciepłowniczy S.A

2

WODKAN

Umowa o odprowadzanie ścieków

Umowa nr 00174/2017 zawarta w dniu 20.02.2017

czas nieokreślony

Przedsiębiorstwo Wodociągów  i kanalizacji S.A

3

WODKAN

Umowa o zaopatrzenie w wodę

Umowa nr        00171/2017 zawarta w dniu 20.02.2017

(czas nieokreślony)

Przedsiębiorstwo Wodociągów  i kanalizacji S.A

4

ATA CONSULTING

 

Umowa o świadczenie usług
z zakresu BHP

Umowa
z dnia 01.01.2018

Czas określony

(1 rok)

01.01.2018

- 31.12.2018 r.

ATA CONSULTING

Andrzej Tuczyński

5

ZZOZ

Umowa o świadczenia z zakresu Medycyny Pracy

Umowa
zawarta w dniu 07.12.2017

Czas określony

01.01.2018-31.12.2018

Zakład Zakładów Opieki Zdrowotnej

6

PLUS

Usługi telekomunikacyjne sieci komórkowej

Aneks
nr FP-/00031348968
zawarta w dniu 25/08/2017

Czas określony
(2 lata 4 m-ce)

Polkomtel S.A

7

PGNiG

Sprzedaż energii elektrycznej

Aneks nr 003/2010/186/UG z dnia 09.21.2010

Czas nieokreślony

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo

8

MZO S.A

Wykonanie usługi odbioru odpadów

Umowa nr 00461   z dnia 30.11.2005

Czas nieokreślony

Zakład Oczyszczania 
i Gospodarki Odpadami

9

NETIA S.A

Świadczenie usług telekomunikacyjnych

Umowa nr 0012/18/SZT/KJ35 z dnia 23.04.2018

Czas określony 24 miesiące

NETIA

10

ENERGIA

Dostawa energii elektrycznej wraz ze świadczeniem usług dystrybucji

Umowa kompleksowa
nr 31-5/08/PN/DT/2017

Czas określony
od 01.01.2018
do 31.12.2018

ENERGA – OBRÓT S.A.

11 PLUS Usługi telekomunikacyjne sieci komórkowej Umowa  z dnia 06.09.2018 Czas określony
od 06.09.2018
do 06.09.2020
Polkomtel S.A

 

 

Załączniki

  OZC.pdf 100,5 KB (pdf) szczegóły pobierz
  WODKAN .pdf 8,77 MB (pdf) szczegóły pobierz
  WODKAN .pdf 8,72 MB (pdf) szczegóły pobierz
  ATA CONSULTING.pdf 7,02 MB (pdf) szczegóły pobierz
  ZZOZ.pdf 851,54 KB (pdf) szczegóły pobierz
  PLUS.pdf 1,66 MB (pdf) szczegóły pobierz
  PGNiG.pdf 1 MB (pdf) szczegóły pobierz
  MZO.pdf 2,35 MB (pdf) szczegóły pobierz
  NETIA.pdf 1,92 MB (pdf) szczegóły pobierz
  ENERGIA.pdf 4,52 MB (pdf) szczegóły pobierz
  PLUS.pdf 4,51 MB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się